TR |  EN
İhale Adı:
NİSAN 2024 TIBBİ SARF MALZEME

DMO Takip Numarası:
SMC563MM48STU3

İhale Kayıt Numarası(İKN):
***

Kategori:
Tıbbi Sarf

İhaleyi Yapan Birim:
ANKARA

Para Birimi:
TL

İlan Tarihi:
21.05.2024 - 30.05.2024

Teklif Başlangıç Tarihi / Saati:
30.05.2024 / 09:00

Teklif Bitiş Tarihi / Saati:
31.05.2024 / 16:00

Teknik Şartnameler:
Şartname/Jenerik Kodu Şartname/Jenerik Adı Şartname Dosyası
SMT1005 Enjeksiyon Materyali, Antiinkontinans/Antivesikoüreteral Reflü İndir
SMT1006 Arter Kanül, Kilitlenebilir İndir
SMT1007 Arter Valfi, İğnesiz İndir
SMT1008 Aspirasyon İğnesi, Transbronşiyal İndir
SMT1009 Basınç Ölçüm Seti, Transduserli, Çiftli İndir
SMT1010 Basınç Ölçüm Seti, Transduserli, Tekli İndir
SMT1012 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, Koaksiyel İndir
SMT1013 Arter Kanül, Seldinger İndir
SMT1014 Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Chiba İndir
SMT1016 Biyopsi İğnesi, Aspirasyon, Manuel, Wescot İndir
SMT1018 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Kemik İndir
SMT1020 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Otomatik Tabancaya Uyumlu İğne İndir
SMT1022 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Otomatik, Kendinden Tabancalı İndir
SMT1023 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Yarı Otomatik, Kendinden Tabancalı İndir
SMT1024 Biyopsi İğnesi, Doku Alan, Manuel İğne İndir
SMT1029 Trakeostomi Seti, Perkütan İndir
SMT1031 Bronkoalveoler Lavaj Kateteri İndir
SMT1032 Sitoloji Fırçası, Bronkoskopi İndir
SMT1034 Biyopsi Forsepsi, Bronkoskopik İndir
SMT1035 Dilatasyon Balonu, Bronş İndir
SMT1036 Bronşiyal Lavaj Kabı İndir
SMT1037 Cerrahi Eldiven Pudrasız, Antimikrobiyal Bariyerli (Hıv+, Hcv+, Hbsag+) İndir
SMT1039 Cerrahi Eldiven, Antialerjik, Lateks İçermeyen, Pudrasız İndir
SMT1041 Cerrahi Eldiven, Lateks, Pudralı İndir
SMT1042 Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Çift Katlı İndir
SMT1043 Cerrahi Eldiven, Lateks, Pudrasız İndir
SMT1044 Cerrahi Eldiven, Pudrasız, Ortopedik/Mikrocerrahi/Derin Cerrahi İndir
SMT1046 Damla Ayar Seti İndir
SMT1051 Drenaj Kateteri, Toraks İndir
SMT1053 Ebus İçin Balon İndir
SMT1056 Amniosentez İğnesi, Ekojenik Uçlu, Chiba İndir
SMT1061 Bakteri Filtresi Solunum İndir
SMT1064 Spirometre Ağızlığı İndir
SMT1065 Drenaj Sistemi, Göğüs Sualtı İndir
SMT1066 Göğüs Tüpü, Pvc İndir
SMT1067 Göğüs Tüpü, Silikon İndir
SMT1068 Hasta Alt Bezi, Bantlı İndir
SMT1069 Hasta Alt Bezi, Külot Şeklinde İndir
SMT1070 Damar Askısı, Silikon İndir
SMT1071 Hasta Isıtma Blanketi İndir
SMT1072 Heimlich Valf İndir
SMT1073 Kısmi Ossiküler Protez (Porp), Hidroksiapatit İndir
SMT1075 Isı Nem Tutucu İndir
SMT1077 İdrar Torbası, Musluklu, Nonsteril İndir
SMT1078 İdrar Torbası, Saatli İndir
SMT1079 İdrar Torbası, Steril, Pediatrik İndir
SMT1080 İdrar Torbası, Musluklu, Steril İndir
SMT1081 İntraosseöz İğne Seti İndir
SMT1082 Biyopsi İğnesi, Kemik İliği Aspirasyon İndir
SMT1086 İnseminasyon Kanülü İndir
SMT1088 Balon Kateter, Kanama Durdurucu, Uterus İçine Yerleştirilen İndir
SMT1089 Kancasız Askı (Sling) İndir
SMT1090 İntravenöz Kanül, Portlu İndir
SMT1091 İntravenöz Kanül, Portsuz İndir
SMT1092 Kemik Mumu İndir
SMT1093 Kordosentez İğnesi İndir
SMT1098 Koter Kalemi Ve Ucu İndir
SMT1099 Koter Plağı, Çift Çıkışlı İndir
SMT1100 Koter Plağı, Tek Çıkışlı İndir
SMT1102 Lavman Seti İndir
SMT1103 Lokalizasyon İğnesi, Geri Alınabilen İndir
SMT1104 Oksijen Maskesi, Hazneli İndir
SMT1106 Yama (Mesh), 2/4/6 Kollu İndir
SMT1109 Nazal Septal Button, Tek Parça İndir
SMT1112 Ototransfüzyon Seti İndir
SMT1116 Prepubik/Retropubik/Transobturator Askı (Sling) İndir
SMT1117 Pudra, Pnömotoraks İçin İndir
SMT1119 Rektal Tüp İndir
SMT1120 Serum Valfi, Tek Yönlü İndir
SMT1122 Ses Protezi İndir
SMT1123 Kan Ve Sıvı Isıtma Seti İndir
SMT1128 Enteral Pompa Seti, Gravity İndir
SMT1135 Sinüs Tamponu İndir
SMT1136 Sinüs Tamponu, Bakteriyostatik İndir
SMT1140 Solunum Egzersiz Aleti İndir
SMT1144 Foley Sonda, İki Yollu İndir
SMT1149 Foley Sonda, İki Yollu, Tieman Uçlu İndir
SMT1151 Foley Sonda, Üç Yollu İndir
SMT1154 Foley Sonda, Üç Yollu, Tieman Uçlu İndir
SMT1155 Hidrofilik, Kendinden Kayganlaştırıcılı Sonda İndir
SMT1156 Nelaton Sonda İndir
SMT1157 Prezervatif Sonda İndir
SMT1159 Trakeal Stent, Nitinol, Düz, Tamamı Polyester Kaplı İndir
SMT1161 Total Ossiküler Protez (Torp), Teflon İndir
SMT1162 Kısmi Ossiküler Protez (Porp), Titanyum İndir
SMT1163 Total Ossiküler Protez (Torp), Titanyum İndir
SMT1164 Parenteral Beslenme Torbası, Standart İndir
SMT1165 Parenteral Beslenme Torbası, Işıktan Korumalı İndir
SMT1167 Üç Yollu Musluk İndir
SMT1168 Ven Valfi, İğnesiz İndir
SMT1169 Aspirasyon Seti, Filitreli İndir
SMT1171 Ventilasyon Tüpü Paperella Tip İndir
SMT1172 Ventilasyon Tüpü, Altın Kaplama Telli İndir
SMT1173 Ventilasyon Tüpü, Grommet Tip, Fluoroplastik İndir
SMT1174 Ventilasyon Tüpü, Grommet Tip, Silikon İndir
SMT1175 Ventilasyon Tüpü, T İndir
SMT1177 Arteriyel Kardiyak Output Sensörü İndir
SMT1178 Soğutma Pedi, Eksternal, Disposable İndir
SMT1180 Endotrakeal Tüp, Mikrolarengeal, Kaflı İndir
SMT1182 Epidural İğne İndir
SMT1185 Kapalı Aspirasyon Sistemi İndir
SMT1186 Kaudal İğne İndir
SMT1187 Kontinu Epidural Anestezi Seti İndir
SMT1188 Kontinu Pleksus Anestezisi Kateter Seti İndir
SMT1190 Kontinu Spinal/Epidural Kombine Anestezi Seti İndir
SMT1191 Kapnogram Line, Noninvazif/Spontan Solunum İçin İndir
SMT1192 Port Kateter, Atravmatik İğneli İndir
SMT1193 Kapnogram Line, Solunum Devresi İçin İndir
SMT1200 Periferik Sinir Blok İğnesi, Usg'de Görülebilen İndir
SMT1201 Ventilatör Solunum Devresi, Isıtmalı İndir
SMT1206 Aspirasyon Kateteri İndir
SMT1207 Aspirasyon Kateteri, Vakum Kontrollü İndir
SMT1211 Kanama Durdurucu, Bitkisel Hemostatik Likit/Hemostatik Etken İçeren, Tampon İndir
SMT1216 Biyopsi Forsepsi, Gastroskopik İndir
SMT1219 Biyopsi Forsepsi, Kolonoskopik İndir
SMT1222 Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz İndir
SMT1236 Doku Yapıştırıcı, Albumin Ve Gluteraldehit İçeren İndir
SMT1237 Doku Yapıştırıcı, Polietilenglikol İçeren İndir
SMT1238 Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cerrahi Alanlar/Endovasküler Kullanım İçin İndir
SMT1239 Doku Yapıştırıcı, Siyanoakrilat İçeren, Cilt Kesileri İçin İndir
SMT1241 Drenaj Torbası İndir
SMT1242 Drenaj Torbası, Kemerli İndir
SMT1243 Kanama Durdurucu, Emilebilen, Fibriler/Dikilir İndir
SMT1244 Kanama Durdurucu, Emilebilen, Jelatin, Tampon, Sünger İndir
SMT1245 Kanama Durdurucu, Emilebilen Film Jelatin, Tampon, Sünger, Anal İndir
SMT1246 Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilebilen İndir
SMT1247 Mesh Sabitleyici/Zımba Atıcı, Endoskopik, Emilemeyen İndir
SMT1249 Ventilatör Filtresi, Bakteri/Virus İndir
SMT1250 Cpap/Bıpap Bağlantı Devresi İndir
SMT1251 Kanama Durdurucu, Akışkan, Trombinli İndir
SMT1252 Kanama Durdurucu, Toz, Antiadeziv İndir
SMT1253 Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı İndir
SMT1255 Kanama Durdurucu, Emilebilen, Selüloz İndir
SMT1256 Stapler, Cilt, Kapatıcı, Yüklemesiz İndir
SMT1258 Klip Atıcı, Açık Cerrahi İndir
SMT1259 Klip Atıcı, Laparoskopik İndir
SMT1260 Kolostomi/Ürostomi/İleostomi Pastası İndir
SMT1262 Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Alttan Boşaltmalı, Filtreli İndir
SMT1263 Kolostomi/İleostomi Torbası, Tek Parçalı, Kapalı İndir
SMT1264 Laparoskopik Grasper, Babcock İndir
SMT1265 Balon Diseksiyon/Distansiyon Kiti, Laparoskopik İndir
SMT1266 Laparoskopik Retraktör İndir
SMT1267 Laparoskopik Disektör İndir
SMT1268 Aspirasyon, İrrigasyon Seti, Laparoskopik İndir
SMT1269 Laparoskopik Grasper İndir
SMT1277 Desferal Pompa Seti İndir
SMT1279 Laparoskopik Makas, Monopolar İndir
SMT1280 Spesmen Torbası, Laparoskopik İndir
SMT1295 Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Kaflı İndir
SMT1296 Laringeal Maske, Esnek, Spiralli İndir
SMT1297 Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Gastrik Kanallı İndir
SMT1298 Laringeal Maske, Tek Kullanımlık, Kafsız İndir
SMT1300 Cpap/Bıpap Maske, Nazal İndir
SMT1301 Cpap/Bıpap Maske, Oral/Nazal İndir
SMT1302 Cpap/Bıpap Maske, Tam Yüz İndir
SMT1340 Nazogastrik Beslenme Tüpü İndir
SMT1344 Pezzer Dren İndir
SMT1349 Cpap/Bıpap Maske Seti Manometreli İndir
SMT1350 Nazogastrik Sonda İndir
SMT1351 Nazogastrik Sonda, Mide Yıkama, Balonlu İndir
SMT1353 Balon Trokar İndir
SMT1355 Bıçaksız Trokar İndir
SMT1360 Optik Trokar İndir
SMT1362 Torasik Trokar İndir
SMT1363 Bıçaklı Trokar İndir
SMT1364 Dren, T-Tüp İndir
SMT1367 Tül Sargı, Parafinli İndir
SMT1368 Endotrakeal Tüp, Kaflı İndir
SMT1369 Endotrakeal Tüp, Kaflı, Subglottik Aspirasyon Kanallı İndir
SMT1370 Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kafsız İndir
SMT1377 Otomatik Resüsitatör(Ventilatör, Tek Kullanımlık) İndir
SMT1378 Veres İğnesi İndir
SMT1380 Yama (Mesh), Emilebilen, Tek Yüzlü İndir
SMT1381 Yama (Mesh), Emilemeyen, Çift Yüzlü İndir
SMT1382 Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü İndir
SMT1383 Yama (Mesh), Kısmi Emilebilen, Çift Yüzlü İndir
SMT1384 Yama (Mesh), Kısmi Emilebilen, Tek Yüzlü İndir
SMT1385 Yara Örtüsü, Köpük/Sünger, Gümüşlü, Yapışkansız İndir
SMT1386 Yara Örtüsü, Köpük/Sünger, Gümüşlü, Yapışkanlı İndir
SMT1390 Yara Örtüsü, Köpük/Sünger, Yapışkanlı İndir
SMT1391 Yara Örtüsü, Köpük/Sünger, Yapışkansız İndir
SMT1392 Yara Örtüsü, Alginat/Fiber/Aquafiber İndir
SMT1393 Yara Örtüsü, Gümüşlü, Hidrofiber İndir
SMT1394 Yara Örtüsü, Kontrollü Gümüş Salınımı Yapan İndir
SMT1395 Yara Örtüsü, Gümüşlü, Kompozit İndir
SMT1396 Yara Örtüsü, Nanokristal, Kontrollü Gümüş Salınımı Yapan İndir
SMT1397 Yara Örtüsü, Hidrofiber, Yapışkanlı İndir
SMT1398 Yara Örtüsü, Hidrofiber, Silikon İndir
SMT1400 Yara Örtüsü, Hidrokolloid İçerikli, Standart İndir
SMT1401 Yara Örtüsü, Hidrokolloid İçerikli, Şeffaf İndir
SMT1402 Yara Örtüsü, Kollajen İndir
SMT1403 Yara Örtüsü, Kompozit İndir
SMT1405 Yassı Dren, Silikon, Düz, Rezervuarlı İndir
SMT1407 Yassı Dren, Silikon, Düz İndir
SMT1408 Yumuşak Dren İndir
SMT1409 Yumuşak Dren, Torbalı İndir
SMT1410 Kanül Bimanuel, İrrigasyon/Aspirasyon İndir
SMT1411 Sıvı Perflorokarbon Enjeksiyon Ve Ekstraksiyon Kanülü İndir
SMT1415 Membran Mikropik Ve Disektör Kanülü İndir
SMT1416 Mics Kanül İndir
SMT1417 Monokanaliküler Tüp İndir
SMT1419 Silikon Tamponat İndir
SMT1420 Panç Trepan İndir
SMT1423 Göz Spekulumu, Blefarosta İndir
SMT1424 Oftalmik Bıçak İndir
SMT1425 Crescent Bıçak İndir
SMT1426 Viskoelastik Solüsyon, Dispersif (Ovd) İndir
SMT1427 Viskoelastik Solüsyon, Dispersif-Kohesiv (Ovd), Kombine İndir
SMT1429 İmplant, Drenaj Sistemi Ön Kameradan Olan, Valfli İndir
SMT1430 Dsr Seti İndir
SMT1436 Eyeshield, Göz Koruma Bariyeri İndir
SMT1443 Oftalmik Yabancı Cisim Çıkarma Forsepsi İndir
SMT1444 Frontal Askı Seti, Silikon İndir
SMT1445 Keratoprotez Seti, Geçici İndir
SMT1448 Hidrodelinasyon Kanülü İndir
SMT1449 Hidrodisseksiyon Kanülü İndir
SMT1450 Hidrofilik Lens, Akrilik, Katlanabilir İndir
SMT1452 İlm Boya İndir
SMT1453 İlm Forsepsi İndir
SMT1455 İnfüzyon Kanülü İndir
SMT1456 İris Retraktör İndir
SMT1457 İris Spatülü İndir
SMT1459 İşaretleme Kalemi İndir
SMT1460 Oftalmik Kanül, Ön Kamara/Visco İndir
SMT1464 Polisher Kapsül Kanülü İndir
SMT1465 Skleral Fiksasyonlu Lens, Katlanabilir İndir
SMT1466 Katlanabilir Lens, Üç Parçalı İndir
SMT1467 Kistotom, İrrigasyonlu İndir
SMT1468 Konformer, Delikli/Deliksiz İndir
SMT1470 Kornea Solüsyonu İndir
SMT1472 Lakrimal Dilatatör Ve Probu İndir
SMT1473 Lakrimal Entübasyon Seti İndir
SMT1474 Lakrimal Kanül İndir
SMT1475 Lakrimal Trepan İndir
SMT1477 Torik Lens, Akrilik İndir
SMT1478 Lokal Sponge, Dekolman Cerrahisi İndir
SMT1479 Anterior Chamber, Maintanier İndir
SMT1480 Oftalmik Manipülatör İndir
SMT1481 Retinal Membran İkili Boya İndir
SMT1482 Membran Forsepsi İndir
SMT1483 Mikrocerrahi Bıçak İndir
SMT1486 Milipore Hava Filtresi İndir
SMT1487 Multifokal Lens İndir
SMT1489 Mvr Bıçak İndir
SMT1490 Balon Kateter, Nazolakrimal İndir
SMT1491 Nükleus Manipulatör, Chopper İndir
SMT1492 Oftalmik Sponge, Üçgen İndir
SMT1494 Orbital İmplant, Hidroksiapatit Meşsiz İndir
SMT1495 Orbital İmplant, Silikon İndir
SMT1496 Perflorokarbon, Perfluorodecalin Solüsyonu İndir
SMT1497 Peribulber İğne İndir
SMT1498 Arka Kamara Lensi, Pmma İndir
SMT1499 Ön Kamara Lensi, Pmma İndir
SMT1500 Skleral Fiksasyonlu Lens, Pmma İndir
SMT1502 Punktum Tıkaç Seti İndir
SMT1503 Retrobulber İğne İndir
SMT1504 Riboflavin Solüsyon, İzotonik İndir
SMT1505 Riboflavin Solüsyon, Hipotonik İndir
SMT1506 Sembleferon Halkası İndir
SMT1507 Sımcoe İrigasyon/Aspirasyon Kanülü İndir
SMT1508 Silikon Bant, Dekolman Cerrahisi İndir
SMT1511 Subtenon Kanül İndir
SMT1513 Kapsül Germe Halkası, Süturle Fiksasyonlu İndir
SMT1514 Kapsül Germe Halkası, Sütursüz İndir
SMT1516 Lens Kapsül Boyaları, Tripan Mavisi İndir
SMT1517 Vakumlu Trepan İndir
SMT1518 Viskoelastik Solüsyon, Viskoadaptif (Ovd), Sodyum Hyaluronat İndir
SMT1519 Vitreoretinal Kanül, Back Flush İndir
SMT1522 Vitreoretinal Süpürücü (Sweeper), Elmas Uçlu İndir
SMT1523 Vitreoretinal Trokar Sistemi İndir
SMT1526 Air-Way, Oral İndir
SMT1528 Anestezi Solunum Devresi İndir
SMT1529 Arka Segment Lensi İndir
SMT1530 Cvp Manometre İndir
SMT1537 Drenaj Seti, Plevral, Valfli İndir
SMT1538 Drenaj Seti, Plevral, Valfsiz İndir
SMT1539 Endotrakeal Tüp, Kafsız İndir
SMT1541 Endotrakeal Tüp, Spiralli, Kaflı İndir
SMT1542 Ventilatör Filtresi, Bakteri/Virus, Nem Tutuculu (Hmef) İndir
SMT1544 Laparoskopik Elektrod, L Hook İndir
SMT1561 Skleral Fiksasyon Süturu, Biri Düz Biri Eğri İğneli İndir
SMT1562 Skleral Fiksasyon Süturu, Çift Düz İğneli İndir
SMT1563 Skleral Fiksasyon Süturu, Çift Eğri İğneli İndir
SMT1564 Spinal İğne, Atravmatik, Sehim Uçlu İndir
SMT1566 Spinal İğne, Atravmatik, Kalem Uçlu İndir
SMT1567 Spinal İğne, Quincke Uçlu İndir
SMT1570 Vitreoretinal İğne İndir
SMT1572 Mini Askı (Sling) İndir
SMT1573 Serklaj Süturu, Mersilen Tape, Çift İğneli İndir
SMT1574 Endotrakeal Tüp, Lazer Korumalı İndir
SMT1576 Nazal Tampon İndir
SMT1578 Stapedektomi Pistonu, Teflon İndir
SMT1579 Stapedektomi Pistonu, Titanyum İndir
SMT1581 Kısmi Ossiküler Protez (Porp), Teflon İndir
SMT1582 Periferik Sinir Blok İğnesi, Sinir Stimülasyon İle Kullanılabilen İndir
SMT1587 Ventilatör Solunum Devresi İndir
SMT1588 Transport Ventilatör Devresi İndir
SMT1590 Göz İçi Dengeli Tuz Solüsyonu, Glutatyonlu/Glutatyonsuz İndir
SMT1592 Göz İçi Gaz Seti, Heksafluorid İndir
SMT1594 Göz İçi Gaz Seti, C3f8 İndir
SMT1595 Endobronşial Tüp, Sağ/Sol İndir
SMT1596 Endobronşial Blokaj Tüpü İndir
SMT1598 Oftalmik Sponge, Sigare İndir
SMT1599 Poşlu Drep İndir
SMT1604 Retinal Sleeve, Silikon İndir
SMT1605 Subretinal Kanül İndir
SMT1608 Sternum Teli İndir
SMT1614 Nazal Splint İnternal İndir
SMT1615 Nazal Splint, İnternal, Silikon, Doyle Tip İndir
SMT1616 Nazal Splint, Eksternal, Termoplastik İndir
SMT1617 Nazal Splint, Eksternal, Alüminyum İndir
SMT1618 Trakeostomi Kanülü İndir
SMT1619 Trakeostomi Kanülü, Çift Kaflı İndir
SMT1620 Trakeostomi Kanülü, Boyu Ayarlanabilir, Spiralli İndir
SMT1622 Dondurma Torbası, Kök Hücre İndir
SMT1634 Bağlantı Tüpü, Y-Tur (İrrigasyon) Seti İndir
SMT1636 Ligasyon Klip, Polimer, Kilitli İndir
SMT1638 Malekot Kateter/Re-Entry Malekot Kateter (Tekrar Girişim) İndir
SMT1640 Basket Kateter, Perkütan, Taş Toplayan/Çıkaran/Kaçmasını Önleyen İndir
SMT1642 Üreteral Stent, Single J İndir
SMT1646 Balon Dilatatör, Perkütan Böbrek Cerrahisi İndir
SMT1649 Endopyelotomi Kateteri İndir
SMT1652 Giriş İğnesi, Perkütan İndir
SMT1655 İntilasyon Materyali, İntravezikal İndir
SMT1658 Kılavuz Tel, Üroloji, Kısmi Hidrofilik İndir
SMT1661 Kılavuz Tel, Üroloji, Hidrofilik İndir
SMT1663 Kılavuz Tel, Üroloji, Zebra Tip İndir
SMT1664 Kılavuz Tel, Üroloji, Non Hidrofilik İndir
SMT1670 Nefrostomi Seti, Perkütan, Malekot İndir
SMT1671 Nefrostomi Seti, Perkütan İndir
SMT1688 Drenaj Seti, Suprapubik (Sistostomi Seti) İndir
SMT1691 Taş Yakalama Kateteri, Durdurma Amaçlı İndir
SMT1695 Üreteral Access Kılıfı İndir
SMT1696 Üreteral Balon Dilatasyon Seti İndir
SMT1697 Basket Kateter, Üreteral İndir
SMT1698 Üreteral Kateter, Çift Lümenli İndir
SMT1699 Üreteral Kateter, İki Ucu Açık İndir
SMT1700 Üreteral Kateter, Bir Ucu Açık, Düz İndir
SMT1704 Üreteral Stent, Double J İndir
SMT1705 Üreteral Stent, Double J, Kalıcı, Hidrofilik İndir
SMT1708 Üreteral Stent, Double J, Kalıcı İndir
SMT1713 Dilatatör Seti, Amplatz, Renal, Perkütan İndir
SMT1722 Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz İçin İndir
SMT1725 Hemoperfüzyon Kartuşu (Adsorban Membran), Kömür İçeren İndir
SMT1728 Hemodiyaliz Kateteri, Tünelli İndir
SMT1736 Düşük Akımlı (Low-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber) İndir
SMT1737 Fistül İğnesi, Arter-Ven İndir
SMT1740 Tenkoff Kateter, Kalıcı, Capd İndir
SMT1742 Hemodiyaliz Kateteri, Geçici İndir
SMT1746 Peritoneal Kateter Seti İndir
SMT1748 Yüksek Akımlı (High-Flux) Diyalizör (Hollow Fiber) İndir
SMT1749 Akalazya Dilatasyon Balonu İndir
SMT1756 Balonlu Enteroskop, Overtube İndir
SMT1758 Balonlu Enteroskop, Balonu İndir
SMT1759 Basket Kateter İndir
SMT1760 Basket Kateter, Guide Geçen İndir
SMT1761 Sitoloji Fırçası, Biliyer İndir
SMT1763 Biliyer Stent, Metal İndir
SMT1766 Biliyer Stent, Plastik İndir
SMT1770 Dilatasyon Balonu, Endoskopik, Biliyer İndir
SMT1771 Dilatasyon Balonu, Endoskopik, Kılavuz Telli, Kademeli İndir
SMT1772 Duodenal Stent, Metal İndir
SMT1775 Elektrocerrahi Bıçak, Kanca Uçlu İndir
SMT1776 Elektrocerrahi Bıçak, Üçgen Uçlu İndir
SMT1777 Elektrocerrahi Bıçak, İzole Edilmiş Uçlu İndir
SMT1778 Elektrocerrahi Kesi Forsepsi İndir
SMT1779 Endoloop Seti İndir
SMT1780 Taş Kırma Seti (Basket Ve Sheath), Endoskopi İndir
SMT1782 Hemoklips, Endoskopik, Yüklemeli İndir
SMT1783 Kistotom, Endosonografik, Endoskopik İndir
SMT1785 Hemoklips, Endoskopik, Yüklemesiz İndir
SMT1787 Endoskopik Koagrasper, Hemostatik İndir
SMT1795 Snare Kateter, Endoskopik, Polipektomi İndir
SMT1797 Endoskopik Püskürtme Kateteri İndir
SMT1798 Skleroterapi İğnesi, Endoskopik İndir
SMT1800 Biyopsi İğnesi, Endosonografik Aspirasyon İndir
SMT1805 Ercp Kateteri İndir
SMT1808 Hot Biyopsi Forsepsi İndir
SMT1809 Pankreatik Stent, Psodokist İndir
SMT1813 Forseps Kateter, Yabancı Cisim Yakalama İndir
SMT1821 Kılavuz Tel, Gastroentroloji, Hidrofilik İndir
SMT1825 Kolonik Stent, Metal İndir
SMT1835 Mukozal Rezeksiyon Kepi İndir
SMT1836 Drenaj Kateteri, Nazobiliyer İndir
SMT1837 Over Tüp İndir
SMT1840 Özefagus Bant Ligasyon Seti, Çoklu İndir
SMT1843 Özefagus Stenti, Metal, Kapsız İndir
SMT1844 Özefagus Stent, Metal, Kaplı İndir
SMT1845 Özefagus Stent, Metal, Proksimal Açılımlı, Antireflü Özellikli İndir
SMT1847 Pankreatik Stent, Plastik İndir
SMT1855 Sfinkterotom, Precut İndir
SMT1856 Sfinkterotom, Üç Lümenli İndir
SMT1859 Taş Çıkarma Balonu İndir
SMT1864 Emboli Koruyucu Sistem, Geçici, Balonlu/Akım Çeviricili İndir
SMT1865 Emboli Koruyucu Sistem, Geçici, Filtreli/Monorail/Monoraile Çevrilebilen İndir
SMT1881 İntrakraniyal Balon Enjektörü, Vidalı İndir
SMT1886 Torasentez/Parasentez Kateteri, Tek Aşamalı İndir
SMT1889 Kılavuz Kateter, Nörovasküler, Örgülü, Balonlu İndir
SMT1890 Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Biliyer İndir
SMT1892 Drenaj Kateteri, Hidrofilik, Çok Amaçlı, Tek Aşamalı İndir
SMT1893 Gastrojejunostomi Kateteri İndir
SMT1894 Gastrostomi Kateteri, Balonlu İndir
SMT1895 Santral Venöz Kateter, İnfüzyon, Antimikrobiyal İndir
SMT1896 Santral Venöz Kateter, İnfüzyon, Çift Lümenli İndir
SMT1897 Santral Venöz Kateter, İnfüzyon, Tek Lümenli İndir
SMT1899 Santral Venöz Kateter, İnfüzyon, Tünelli İndir
SMT1900 Santral Venöz Kateter, İnfüzyon, Üç Lümenli İndir
SMT1903 Kılavuz Kateter, Nörovasküler, Örgülü, İntrakranial Distal Erişim İçin İndir
SMT1905 Mikro Balon Kateter, Nörovasküler, Anjiyoplasti, İntrakranial Damarlara Uygun İndir
SMT1906 Mikro Balon Kateter, Nörovasküler, Modelleme, Dmso Uyumlu, Çift Lümenli İndir
SMT1907 Mikro Balon Kateter, Nörovasküler, Modelleme, Dmso Uyumlu, Tek Lümenli İndir
SMT1910 Mikro Kateter, Nörovasküler, Akım Yönlendirmeli, Örgülü Veya Örgüsüz, Dmso Uyumlu, Embolizan Ajan Kullanımı İçin İndir
SMT1911 Mikro Kateter, Nörovasküler, Örgülü İndir
SMT1917 Kılavuz Tel, Amplatz İndir
SMT1918 Kılavuz Tel, Anjiyoplasti, Kısmi Hidrofilik İndir
SMT1922 Kılavuz Tel, Hidrofilik İndir
SMT1926 Kılavuz Tel, Mikrogirişim Seti İçin İndir
SMT1931 Port Seti, Basınca Dayanıklı İndir
SMT1933 Mikro İlk Girim Seti, Biliyer İndir
SMT1938 Nonvasküler Stent, Biliyer, Kendiliğinden Açılan İndir
SMT1953 Vasküler Stent, Periferik, Balonla Açılan, Monorail İndir
SMT1954 Vasküler Stent, Periferik, Balonla Açılan, Greft Kaplı, Ptfe'li, Otw İndir
SMT1974 Oklüzyon Kateteri, Aortik İndir
SMT1975 Apeks Tutucu/Kalp Pozisyonlandırıcı İndir
SMT1980 Bulldog Klemp İndir
SMT1992 Ecmo Kanülü İndir
SMT1996 Epikardiyal Geçici Pacemaker Teli İndir
SMT2008 İntraaortik Balon Kateter Ve Aksesuar Seti İndir
SMT2013 Kardiyopleji Adaptörü, Çoklu İndir
SMT2015 Kardiyovasküler Yama, Biyolojik, Perikardiyal İndir
SMT2017 Kardiyovasküler Yama, Polyester İndir
SMT2020 Embolektomi Kateteri İndir
SMT2023 Klemp Lastiği (Suture Boot) İndir
SMT2025 Konnektör İndir
SMT2026 Koroner Bistüri İndir
SMT2028 Koroner Stabilizatör Vakumlu/Vakumsuz İndir
SMT2037 Ptfe Felt Yama, Teflon İndir
SMT2058 Vasküler Klip İndir
SMT2068 Y Konnektör İndir
SMT2069 Yağ Ekartörü İndir
SMT2082 Y Konnektör, Çift İndir
SMT2083 Anjiyografi Kateteri, Koroner, Örgülü İndir
SMT2088 Geçici Elektrod İndir
SMT2089 Geçici Elektrod, Balonlu İndir
SMT2095 Kilitli Enjektör İndir
SMT2096 Giriş İğnesi, Seldinger İndir
SMT2101 Guiding Kateter İndir
SMT2117 İnflatör/Deflatör, Balon Şişirme Amaçlı İndir
SMT2118 Trombüs Aspirasyon Kateteri, İntrakoroner İndir
SMT2125 İntroduser Set, Aortik Stent Greft İçin İndir
SMT2128 İntroduser Set, Anjiografik İndir
SMT2154 Anjiyografi Kateteri, Periferik, Örgülü, Tamamı Hidrofilik İndir
SMT2155 Kalibrasyon Kateteri, Anjiyografi, İşaretli İndir
SMT2158 Anjiyografi Kateteri, Periferik, Örgülü İndir
SMT2162 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Skorlama-Kesici, Monorail İndir
SMT2163 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail İndir
SMT2166 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw İndir
SMT2167 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Geniş Çaplı, Otw İndir
SMT2170 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Yüksek Basınçlı, Otw İndir
SMT2171 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Skorlama-Kesici, Otw İndir
SMT2174 Diagnostik Kateter, Elektrofizyoloji, Fixed Curve İndir
SMT2175 Diagnostik Kateter, Elektrofizyoloji, Steerable İndir
SMT2177 Diagnostik Kateter, Fix Curve İndir
SMT2178 İntrakardiyak Long Sheath, Kateter İndir
SMT2180 Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Fix Curve İndir
SMT2181 Diagnostik Kateter, Koronersinüs, Steerable İndir
SMT2184 Diagnostik Kateter, Steerable İndir
SMT2185 Transeptal İğne, Kateter İndir
SMT2188 Kılavuz Tel, Standart İndir
SMT2189 Kılavuz Tel, Süper Sert İndir
SMT2191 Kılavuz Tel, Uzatma İçin İndir
SMT2206 Perikardiyosentez Seti İndir
SMT2211 Kılavuz Tel, Ptca, Hidrofilik İndir
SMT2213 Kılavuz Tel, Ptca, Hidrofilik, Cto İndir
SMT2215 Kılavuz Tel, Ptca, Nonhidrofilik İndir
SMT2228 Mikro Kateter, Ptca, Çift Lümenli İndir
SMT2229 Mikro Kateter, Ptca, Tek Lümenli, Antegrad, Retrograd İndir
SMT2230 Ptca Balon, Otw, Semikomplian İndir
SMT2231 Ptca Balon, Monorail, Semikomplian İndir
SMT2232 Ptca Balon, Monorail, Nonkomplian İndir
SMT2233 Mikro İlk Girim Seti, Vasküler İndir
SMT2235 İntroduser Set, Metal Kaplama İndir
SMT2236 İntroduser Set, Periferik, Örgülü, Hidrofilik İndir
SMT2237 İntroduser Set, Periferik, Örgüsüz, Hidrofilik İndir
SMT2239 İntroduser Set, Radyal İndir
SMT2240 Snare Kateter, Koroner/Nörovasküler İndir
SMT2241 Snare Kateter, Perkütan/Periferik İndir
SMT2242 Koroner Stent, Çıplak İndir
SMT2243 Koroner Stent, Greft Kaplı İndir
SMT2246 Swan-Ganz Kateteri İndir
SMT2253 Vasküler Kapama Sistemi İndir
SMT2259 Yönlendirici (Torkör) İndir
SMT2264 Kılavuz Tel, Lunderquist İndir
SMT2273 Laringeal Maske, Silikon İndir
SMT2277 Kompresyon Manşonu, Pnömatik İndir
SMT2343 Drenaj Seti, Eksternal Ventriküler İndir
SMT2351 Doppler Probu İndir
SMT2352 Bipolar Doku Mühürleme Probu İndir
SMT2368 Timpanik Elektrod İndir
SMT2434 Serklaj Teli İndir
SMT2435 Kirschner Teli İndir
SMT2451 Xenogreft, Chips/Granül, Spongioz, Blok-Spongioz, Crunch-Kollajen İndir
SMT2623 Xenogreft, Özel Biçimlendirilmiş Dura Yaması İndir
SMT2628 Xenogreft, Pasta/Jel/Putty İndir
SMT2666 Basınçlı Yıkama Sistemi, Ortopedik İndir
SMT2681 Aortik Kanül İndir
SMT2683 Aortik Kanül, Kardiyopleji (Root) İndir
SMT2684 Venöz Kanül, İki Aşamalı, Atriyal İndir
SMT2695 Arteriyel Kanül, Femoral/Aksiller İndir
SMT2696 Venöz Kanül, Femoral/Aksiller İndir
SMT2703 Safen Ven Kanülü İndir
SMT2704 Şant (Shunt) Grefti İndir
SMT2707 Damar Protezi, Ptfe, Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı İndir
SMT2714 Tüp Greft, Düz İndir
SMT2715 Venöz Kanül, Tek Aşamalı İndir
SMT2719 Vent Kateter İndir
SMT2724 Stapler, Dairesel Kapatıcı-Kesici, Yüklemesiz, Ayarlanabilir İndir
SMT2738 Viskoelastik Solüsyon, Dispersif (Ovd), Hidroksiprobil Metilselüloz İndir
SMT2739 Viskoelastik Solüsyon, Kohesiv (Ovd), Sodyum Hyaluronat İndir
SMT2740 Vitreoretinal Makas İndir
SMT2760 Nazal Yüksek Akış Kanülü, Unıversal İndir
SMT2774 Vasküler Stent, Periferik, Kendiliğinden Açılan, Nitinol, Otw İndir
SMT2787 Cerrahi Sütur, Poliamid (Naylon), Sentetik, Monoflament, Emilemeyen İndir
SMT2788 Cerrahi Sütur, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen İndir
SMT2792 Doku Soğutucu Sprey İndir
SMT2793 Cerrahi Sütur, Poliviniliden Florür (Pvdf), Sentetik, Monoflament, Emilemeyen İndir
SMT2794 Disposable, Fleksible Üreterorenoskop İndir
SMT2795 Cerrahi Sütur, Poliglekapron (Pgcl) Veya Glikolid-Dioksanon-Trimetilen Karbonat (Glikomer), Sentetik, Monoflament İndir
SMT2796 Cerrahi Sütur, Glikolid, Kaprolakton, Trimetilen Karbonat, Laktik, Sentetik, Monoflament İndir
SMT2798 Arter Kapama Bandı İndir
SMT2801 Cerrahi Sütur, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen İndir
SMT2803 Cerrahi Sütur, Polyester, Sentetik, Multiflament, Emilemeyen İndir
SMT2804 Stapler Kılıfı, Ptfe İndir
SMT2805 Cerrahi Sütur, Polibütester, Sentetik, Monofilament, Emilemeyen İndir
SMT2806 Kesi Yeri Kapatıcı, Trokar İçin İndir
SMT2808 Descemet Zarı Endotelyal Keratoplasti (Dmek) Seti İndir
SMT2809 Cerrahi Sütur, Poliglaktin, Sentetik, Multiflament, Hızlı Emilebilen İndir
SMT2810 Cerrahi Sütur, Poliglikolik Asit, Sentetik, Multiflament, Hızlı Emilebilen İndir
SMT2811 Cerrahi Sütur, Poliglaktin, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem Emilebilen İndir
SMT2812 Cerrahi Sütur, Poliglaktin, Antibakteriyel, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem Emilebilen İndir
SMT2815 Cerrahi Sütur, Poliglikolik Asit, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem Emilebilen İndir
SMT2817 Cerrahi Sütur, Polidioksanon, Sentetik, Monoflament İndir
SMT2820 Oksijen Maskesi, Haznesiz İndir
SMT2824 Koruyucu Bone, Bağcıklı İndir
SMT2825 Koruyucu Bone, Bağcıksız İndir
SMT2829 Maske, 3 Katlı İndir
SMT2851 Kemik Çimentosu İndir
SMT2919 Ölçü, Alet Dezenfektanı İndir
SMT2929 Transport Ventilatör Devresi, Mr Uyumlu İndir
SMT3159 Turnike, Steril, Ortopedik İndir
SMT3466 Steril Pansuman Pedi Yapışkanlı İndir
SMT3631 Prob Kılıfı İndir
SMT3669 Sentetik Greft, Granül/Crunch, Putty, Flexible Şerit İndir
SMT3678 Bistüri Ucu İndir
SMT3679 Dental Enjektör İndir
SMT3680 Enjektör, Üç Parçalı İndir
SMT3681 İrrigasyon Enjektörü, Rektal, Çam Uçlu İndir
SMT3682 İnsülin Enjektörü İndir
SMT3683 Enjektör Ucu İndir
SMT3684 Oksijen Kanülü, Nazal İndir
SMT3685 Bez Flaster İndir
SMT3686 Antialerjik Flaster İndir
SMT3687 İpek Flaster İndir
SMT3688 Kağıt Flaster İndir
SMT3689 Elastik Bandaj İndir
SMT3690 Pamuk, Hidrofilli İndir
SMT3691 Sargı Bezi İndir
SMT3692 File Bandaj İndir
SMT3697 Dil Basacağı (Abeslang) İndir
SMT3702 Pulseoksimetre Probu, Disposable İndir
SMT3704 Serum Seti İndir
SMT3705 Örtü Seti, Anjiografi İndir
SMT3706 Antiseptik Solüsyon, Yara Yıkama İndir
SMT3709 Enjeksiyon Flasteri İndir
SMT3711 Gazlı Bez İndir
SMT3714 Karmen Enjektör İndir
SMT3750 Ekg Elektrodu İndir
SMT3752 Gaz Kompres, Batın İndir
SMT3753 Göz Pedi İndir
SMT3754 Kayganlaştırıcı Jel İndir
SMT3755 Örtü Seti, Artroskopi İndir
SMT3757 Örtü Seti, Kadın Doğum İndir
SMT3758 Örtü Seti, Cerrahi İndir
SMT3759 Örtü Seti, Oftalmik İndir
SMT3763 Pamuklu Ped İndir
SMT3766 Sıcak/Soğuk Kompres İndir
SMT3767 Spanç İndir
SMT3771 Sütur Atıcı, Endoskopik, Otomatik İndir
SMT3779 Göğüs Duvarı Destekleyici/Tıkacı İndir
SMT3780 Kardiyovasküler Cerrahi Örtü Seti Kapak-Baypas İndir
SMT3782 Örtü Seti, Beyin Cerrahi (Kraniektomi) İndir
SMT3784 Örtü Seti, Spinal İndir
SMT3785 Örtü Seti, Kulak Burun Boğaz İndir
SMT3791 Örtü Seti, Vertebra İndir
SMT3792 Sterilizasyon Rulosu İndir
SMT3793 Wrap Kağıdı İndir
SMT3795 Klipper Ucu İndir
SMT3816 Sünnet Klempi İndir
SMT3817 Hemostatik Ped İndir
SMT3819 Yara Örtüsü, Gümüşlü, Hidrofiber, İnsizyon İndir
SMT3820 Yara Örtüsü, Şeffaf İndir
SMT3822 Yara Ve Yanık Spreyi İndir
SMT3832 Yara Örtüsü, Akrilik İndir
SMT3835 Hipotermi Örtüsü İndir
SMT3881 Süt Sağma Seti İndir
SMT3883 Kateter Bakım Seti, Giriş Çıkış İndir
SMT3884 Deri Prick Test Aplikatörü İndir
SMT3886 Difüzör Maske İndir
SMT3887 Ambu Seti İndir
SMT3888 Vajinal Spekulum İndir
SMT3889 Kulak Spekulumu İndir
SMT3891 Derin Yara Tamponu İndir
SMT3892 Boks Önlüğü İndir
SMT3893 Kemoterapi Önlüğü İndir
SMT3894 Yabancı Cisim Çıkarma Kiti İndir
SMT3909 Kağıt Sürgü İndir
SMT3910 Plastik Sürgü İndir
SMT3911 Boyunluk İndir
SMT3913 Ateş Ölçer Prob İndir
SMT3914 Kusmuk Poşeti İndir
SMT3916 Hasta Temizleme Mendili İndir
SMT3917 Cilt Koruyucu Bariyer Sprey İndir
SMT3919 Kağıt Ördek İndir
SMT3920 Plastik Ördek İndir
SMT3931 Tüp Sabitleyici, Endotrakeal İndir
SMT3934 Kanül Sabitleyici, Trakeostomi İndir
SMT3937 Böbrek Küvet, Plastik İndir
SMT3938 Böbrek Küvet, Kağıt İndir
SMT3939 Kondom (Prezervatif) İndir
SMT3951 Doku Çıkarıcı Prob, Mekanik İndir
SMT3975 Yara Bakım, Krem/Solüsyon, Bariyer İndir
SMT3977 Alçı Altı Pamuk İndir
SMT3980 Delikli Örtü İndir
SMT3982 Temizleme Fırçası, Endoskopik/Kolonoskopik İndir
SMT3983 Buğu Önleyici Set, Endoskopik İndir
SMT3985 Emg İğnesi İndir
SMT3987 Travma Bandajı İndir
SMT3989 Endoskopi Ağızlığı İndir
SMT3990 Elastik Bandaj, Kendi Kendine Yapışan İndir
SMT3993 İdrar Torbası, Valfli İndir
SMT3995 Fizik Tedavi Parafini İndir
SMT3996 Göbek Klempi İndir
SMT3998 Koter Zımparası İndir
SMT4000 Vazelin İndir
SMT4001 Antiemboli Çorabı İndir
SMT4004 Flurosan Sodyum Strip İndir
SMT4005 Test Kağıdı, Schirmer İndir
SMT4006 Cilt Kapatıcı Şerit İndir
SMT4007 Poş Açacağı İndir
SMT4010 Kanül Kapağı İndir
SMT4016 Gümüş Nitrat Çubuğu İndir
SMT4017 Kelebek Set İndir
SMT4019 Fındık Tampon, Endoskopik İndir
SMT4020 Yara Kapama Materyali, Düğümsüz İndir
SMT4021 Lanset İndir
SMT4027 Künt Uçlu, Trokar İndir
SMT4028 Umblikal Kateter İndir
SMT4029 Drenaj Seti, Lomber İndir
SMT4036 Tansiyon Aleti Manşonu, Disposable İndir
SMT4040 Basınç İnfüzyon Kafı İndir
SMT4041 Uterus Manipülatörü İndir
SMT4042 Göz Bandı, Fototerapi Koruyucu İndir
SMT4043 İlaç Haznesi, Vibronik İndir
SMT4044 İnhaler Ağızlığı İndir
SMT4045 Rahim İçi Araç (Ria) İndir
SMT4047 Anestezi Maskesi İndir
SMT4049 Burun Mandalı, Spirometre İçin İndir
SMT4052 Beyin Pedi, 10'Lu İndir
SMT4054 Atel İndir
SMT4058 Polip Toplama Kabı İndir
SMT4059 Anoskop İndir
SMT4062 Sütur Atıcı Kartuşu, Endoskopik, Otomatik İndir
SMT4064 Yapışkan Sökücü Sprey İndir
SMT4065 Ect Stimülasyon Elektrodu İndir
SMT4067 Dekompresyon İğnesi, Toraks İndir
SMT4071 Karmen Kanül İndir
SMT4072 Tens Elektrodu İndir
SMT4073 Pipel Kanülü İndir
SMT4074 Kan Gazı Enjektörü İndir
SMT4075 Pudra, Stoma İçin İndir
SMT4077 Entübasyon Tüp Kılavuzu İndir
SMT4081 Cilt/Yara Temizleme İndir
SMT4084 Penröz Dren İndir
SMT4085 Kanama Durdurucu, Granül İndir
SMT4086 Oksijen Uzatma Hattı İndir
SMT4089 Stapler Sökücü İndir
SMT4090 Yara Koruyucu Ekartör İndir
SMT4094 Endoskopik Sütur Atıcı Kartuşu, Düğüm Gerektirmeyen İndir
SMT4095 Laringeal Tüp İndir
SMT4097 Basınçlı Hemostatik Turnike İndir
SMT4099 Trakeostomi Pedi İndir
SMT4100 Mekonyum Aspiratörü İndir
SMT4101 Deri Prick Test Lanseti İndir
SMT4104 Yara Bakım Kremi/Jeli, Oluşmuş Biofilmi Kaldıran İndir
SMT4105 Aspiratör Ucu, Yankauer İndir
SMT4106 Yara Bakım Ve Mukoza Jeli İndir
SMT4107 Videolaringoskop Blade İndir
SMT4109 Yara Örtüsü, Yapışmayan İndir
SMT4110 İlk Yardım Seti, Hava Yolu Açma İndir
SMT4111 Yara Bakım, Debridman Yapan İndir
SMT4112 Yara Pedi, Otolitik Debridman İndir
SMT4113 Yara Bakım Kremi, Epitelizasyon Destekleyici İndir
SMT4116 Tonsillektomi Probu, Elektrocerrahi İndir
SMT4117 Korumalı Bistüri İndir
SMT4130 Vasküler Stent, Periferik, Kendiliğinden Açılan, Çelik İndir
SMT4139 Vasküler Stent, Periferik, Balonla Açılan, Otw İndir
SMT4140 Şeffaf Flaster İndir
SMT4141 Hemostatik Bası Bandı İndir
SMT4142 Ameliyat Masası Örtüsü, Sıvı Emici İndir
SMT4143 Skalp Klip Raney İndir
SMT4146 Mount Kateter İndir
SMT4176 Periferik Balon, Anjiyoplasti, Nonhidrofilik, Otw İndir
SMT4178 Kılavuz Tel, Ptca, Kısmi Hidrofilik, Cto İndir
SMT4280 Kan Verme Seti İndir
SMT4283 Naylon Teyp İndir
SMT4284 Plejit İndir
SMT4291 Yara Bakım Antibakteriyel İndir