DMO'ya Bakış

 • Güncellenme Tarihi : 19 Ocak 2019 Cumartesi

Vizyonumuz

“Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir kurum olmak.”

Misyonumuz

“Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını; kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite dengesini sağlayan, verimli, etkili, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektir.”

 

Temel Değerlerimiz

 • Şeffaflık / saydamlık
 • Mal ve hizmet tedarikinde uzmanlık
 • Kaliteli hizmet
 • Güvenilirlik ve saygınlık
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Müşteri odaklılık
 • Sürekli gelişim
 • Katılımcılık
 • Görev alanına giren konularda öncü ve yönlendirici olmak
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık

Tarihçemiz

Cumhuriyetin ilanından 1926 yılına kadar geçen dönemde Devlet kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle, her daire ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe imkânları çerçevesinde piyasadan temin etmekte iken bu konuda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde "Kırtasiye Baş Memurluğu" kurulmasıyla yapılmıştır. Aynı bakanlık bünyesinde daha sonraları "Kırtasiye Müdürlüğü" ve "Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat giderek artan fonksiyonları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır.

Devlet kâğıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, topluca ve uygun fiyatlara karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü'nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve 11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO; Maliye Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ile sınırlı, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olmayan 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur.

Kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 2929 sayılı Kanun çerçevesinde, 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 121 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 6400 sayılı kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılması ve 08.06.1984 tarihinde 233 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesi ile KİT'lerin yasal çerçevesi yeniden düzenlenmiştir. 233 Sayılı KHK'ye uygun olarak hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü" 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2007 yılında, DMO ile ilgili olarak yeni bir Ana Statü hazırlanmış, 04.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Ana Statü'nün 35. maddesi ile de bir önceki Ana Statü yürürlükten kaldırılmıştır.

"Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun"a ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurumsal Yapımız

Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

DMO Genel Müdürlüğünün faaliyet merkezi Ankara’dır. DMO faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatı ile sürdürmektedir. Taşra teşkilatı yurt genelinde hizmet veren 7 Bölge Müdürlüğü (İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve Elazığ), 4 İrtibat Bürosu Müdürlüğü (Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van) ve Basım İşletme Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

DMO’nun müşterileri, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Ana Statüsü gereği özel sektöre satış yapılamamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda serbestlik ilkesi geçerlidir. 

DMO yaklaşık olarak;hizmet vermektedir.

Faaliyet Konularımız

DMO, Ana Statüsünde yer alan aşağıdaki mal ve hizmet gruplarının tedarik ve dağıtımı konusunda hizmet vermektedir.  

 •      Bilgisayar ve Ekipmanları & Paket Programlar
 •      Mobilya & Mefruşat Ürünleri
 •      Büro Makineleri
 •      Kırtasiye Ürünleri
 •      Temizlik & Aydınlatma Malzemeleri
 •      Tıbbi Malzeme & Hastane Mefruşatı
 •      Ofis ve Sanayi Tipi Beyaz Eşyalar
 •      Okul, Yurt ve Misafirhane Malzemeleri
 •      Giyim Eşyaları ve Tamamlayıcı Aksesuarları
 •      Nakil Vasıtaları
  •      İş Makineleri
  •      Üst Yapılı Araçlar
  •      Taşıtlar
 •      Taşıt Kiralama Hizmetleri

DMO, belirtilen ürün grupları kapsamında, yaklaşık 12 bini katalog ve stok ürünleri olmak üzere toplam 26 bini aşan ürün çeşidiyle hizmet vermektedir.

Tedarik Esaslarımız

2018/1 no’lu Kamu İhale Tebliğinde, 2018 yılında her bir alım/ihale için 10.369.344.-TL olarak belirlenmiş olan istisna tutarının altındaki alımlar DMO Mevzuatına göre, bu tutarın üzerindeki alımlar ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

DMO, müşteri ihtiyaçlarını; stok, katalog ve müteferrik olmak üzere 3 tedarik yöntemini uygulayarak, uzman kadrosuyla tek elden, hızlı ve etkin bir şekilde karşılamaktadır. Son 5 yılda gerçekleştirilen toplam satış tutarları grafikte gösterilmiştir.      
  

E-Satış Portalımız

Kamu kurumları adına merkezi tedarik hizmetlerini yürüten ve kamuda elektronik ticaretin ilk uygulayıcısı olan Devlet Malzeme Ofisi, e-satış portalı üzerinden müşteri ve tedarikçilerine elektronik ortamda hizmet vermektedir. (https://www.dmo.gov.tr/Esatis)

 

  

 

E-satış portalı ile müşterilerin malzeme ihtiyaçları kolayca ve hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir. E-satış sistemine üye olan müşterilerimiz, katalog kapsamındaki ürünleri e-satış portalı üzerinden, %7’ye varan oranlarda indirimle temin edebilmektedir. Genel Müdürlüğümüzce son beş yılda gerçekleştirilen e-satış tutarları grafikte gösterilmiştir.

Uluslararası İşbirliği Çalışmalarımız

Devlet Malzeme Ofisi, kamu alımları konusunda dünyadaki en iyi uygulamaları takip etmekte, OECD/SIGMA gibi uluslararası organizasyonlar ve diğer ülkelerin muadil kuruluşlarıyla işbirliği yapmakta ve bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır.

Bu kapsamda, dünyadaki en iyi satınalma uygulamalarından biri kabul edilen Kore Cumhuriyeti merkezi satınalma kuruluşu olan Public Procurement Service (PPS) ile işbirliğine ilişkin «Mutabakat Zaptı (MoU)» imzalanmıştır.