TR |  EN

Yönetim Kurulu


Mücahit ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1 Ağustos 1975 tarihinde Sivas’ta doğdu.

Mücahit ÖZDEMİR, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1997 yılında mezun olmuş, ardından 1998 yılında Leeds Üniversitesinden Uluslararası Ekonomi Politika alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

İş hayatına 1999 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Mücahit ÖZDEMİR, aynı kurumda 2007 yılına kadar Müfettiş olarak görev yapmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığındaki görevini takiben 2011’e kadar Genel Müdürlük/Kredi ve Finans birimlerinde çalışmıştır.

2011-2016 yılları arasında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nun uluslararası enerji projeleri geliştirmek üzere kurmuş olduğu alt şirketi olan Turkish Petroleum International Company (TPIC)’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Mücahit ÖZDEMİR, 2016 yılında TPAO Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2018’den itibaren TPIC Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Mücahit ÖZDEMİR, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yaptığı sırada çok sayıda ulusal ve uluslararası satınalma işlemi gerçekleştirmiştir.

Mücahit ÖZDEMİR, 12 Şubat 2019 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiş, 18 Ağustos 2022 tarih, 2022/418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu görevlere atanmış olup halen bu görevlerini sürdürmektedir.
Çok iyi seviyede İngilizcenin yanı sıra Fransızca ve Almanca bilmekte olan Mücahit ÖZDEMİR, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Mustafa KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Kayseri / Yeşilhisar’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Yeşilhisar'da tamamladı.

1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsünde doktora (program yönetimi ve program bütçe) çalışmasına devam etmektedir.
1997 yılında Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı oldu. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde;
2009 yılında Eğitim, Spor ve Kültür Sektörü Dairesi Başkanı, 2009-2017 döneminde YURTKUR Yönetim Kurulu Üyesi,
2017 yılında AB, Uluslararası İlişkiler ve Mali Analiz Dairesi Başkanı,2017 Yılında Bütçe Politikası Dairesi Başkanı, görevlerini yürütmüştür.
2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atanmış olup hâlen bu görevini yürütmektedir. 26.11.2021 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

İsmet KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

26.02.1965 tarihinde Hatay/Kırıkhan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkhan'da tamamladı.

1987 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.

15.11.1989 tarihinde Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. Maliye Bakanlığının farklı birimlerinde Yoklama Memurluğu, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, Tahsilat Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

06.07.2007 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
17.11.2008 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
13.08.2010 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
26.04.2011 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı,
23.09.2011 tarihinde III No'lu Satınalma Daire Başkanlığı,
07.10.2011 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
12.12.2012 tarihinde Pazarlama Daire Başkanlığı görevlerine atanmıştır.

13.03.2017 tarihinde de Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten,
03.11.2017 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına asaleten,
12.12.2017 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, görev süresi bitiminde 29.01.2021 tarihinde bu göreve yeniden atanmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selçuk SEVİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Langen/Almanya’da dünyaya gelmiştir.

İlkokulu 1987 – 1992 yılları arasında Kırıkkale Kurtuluş İlkokulunda; orta ve lise öğrenimini 1992- 1999 yılları arasında Kırıkkale Anadolu Lisesinde; üniversite öğrenimini ise 1999 – 2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır.

Eylül 2004 – Aralık 2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Vergi Denetmen Yardımcısı, Aralık 2005 – Mayıs 2007 tarihleri arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2007 tarihinde Maliye Teftiş Kuruluna girmiş ve Haziran 2010 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. Temmuz 2011 tarihinde ise 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

Aralık 2017 – Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapmış olup, Nisan 2019 tarihinden bugüne Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

24.07.2019 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, görev süresi bitiminde 14.11.2022 tarihinde bu göreve yeniden atanmış olup, hâlen bu görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.