Bu hizmetten sağlık bakanlığının yetkili kıldığı kurumlar faydanalabilir.