Talebin nasıl değiştirebilirim veya iptali edebilirim?


Katalog kapsamındaki ürünlerden talepte bulunmanız ve DMO tarafından tedarikçi firmalara sipariş verilmesi veya firmalarla sözleşme düzenlenmesinden sonra, talep konusu ürünün nitelik ve vasıflarında ihtiyacına binaen değişiklik yapmanız gerektiğinde; bu durumdan DMO hemen haberdar edilmek ve tedarikçi firma ile DMO mutabakatı sağlanmak şartıyla, alımdan tamamen veya kısmen vazgeçilmesi ve ihtiyaca uygun yeni malzemenin ivedi şekilde temin edilmesi yoluna gidilebilir.

Müteferrik tedarik kapsamındaki taleplerinizde DMO tarafından ihaleye çıkılıncaya kadar (ihale veya pazarlık tarihine kadar) ihtiyaçlarına binaen değişiklik yapabilirsiniz.

DMO'nun kabul etmesi ve masraflarının ödenmeniz şartıyla;

a) Kapalı teklif, açık teklif, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usullerine göre yapılacak alımlarda, satınalma komisyonu kararının onaylanmasından önce,

b) Doğrudan sipariş usulü ile yapılacak alımlarda ise tedarikçi firmaya sipariş verilmesinden önce, talebinizden vazgeçebilirsiniz.

Ancak, iptal istemlerinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlerden önce DMO'ya bildirmelisiniz. Bu bildirimlerin dikkate alınmasında, DMO merkez ve taşra teşkilatlarına bildirim tarihi esas alınır.


Bu içeriği yararlı buldunuz mu?