Müteferrik alım için nasıl talep yapabilirim?


Bağlı bulunduğunuz satış birimlerimize veya Genel Müdürlüğümüze talepte bulunulabilirsiniz.

Bölge Müdürlüklerimiz ve İrtibat Bürolarımız; Katalogda yer almayan müteferrik malzeme taleplerini yetki limitleri dahilinde karşılar.

Müteferrik malzeme taleplerinde talebe konu ürünün cinsi, ölçeği, miktarı varsa marka model ve orijinal ürün kodu, yaklaşık maliyeti veya bu iş için ayrılan ödenek miktarı belirtilir.

Ayrıca Yaklaşık Maliyeti 150.000.-TL’ye kadar olan müteferrik taleplerde marka ve model belirtilerek talepte bulunulması mümkündür.


Bu içeriği yararlı buldunuz mu?