Müteferrik tedarikte parasal sınırlar nelerdir?


İhtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaklaşık maliyeti 150.000 Türk Lirasını aşmayan müteferrik alım talepleri bir firmadan gerçekleştirilebilecektir. Bu tutarı aşan talepler ise; bir firma yahut herhangi bir marka belirtilmesi yerine, ihtiyaç duyulan malzemenin muadili sayılabilecek birden fazla marka ve birden fazla firmaya ait ürünler seçilerek veya teknik şartname düzenlenerek talepte bulunulması halinde karşılanacaktır.

Taşıt, iş makinesi ve üst yapılı araç talepleri 150.000 Türk Lirası sınırlamasına tabi değildir.

Tek marka veya tek firmadan talepte bulunulması halinde; tüm sorumluluk ihtiyaç sahibi kurum veya kuruluşa ait olacaktır.

Bu parasal sınırlar Yönetim Kurulunca, ihtiyaca göre yeniden belirlenebilir veya değiştirilebilir.


Bu içeriği yararlı buldunuz mu?