TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı "11 Kalem Kamera Malzemesi ve Switch" Satın Alınacaktır

İhale No
16069

Talep Takip Numarası
BSP3BC8H4H4

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/486174


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
04.04.2024 - 19.04.2024

İhale Tarihi / Saati
19.04.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
19.04.2024 / 12:00

İngilizce Açıklama
-

İhale Sonucu
İptal edildi - 25.04.2024

Önemli Uyarılar
*Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. * Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmalarımızın ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır. * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gamze ŞAHİN ATA
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
02324781385-143
E-mail
gamze.sahin@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Naldöken Mah. İnönü Cad. No:67 Bornova/İZMİR