TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "2 Kısım 10 Kalem Güvenlik ve Temizlik Personeli Kıyafeti" Satın Alınacaktır

İhale No
16067

Talep Takip Numarası
BSN3BAYY8BC

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/481175


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
04.04.2024 - 18.04.2024

İhale Tarihi / Saati
18.04.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
18.04.2024 / 12:00

İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 19.04.2024

Önemli Uyarılar
* İhale konusu alımla ilgili olarak ihale evrakları ile birlikte malzeme listesinde belirtilen ürünlere ait 2'şer adet numune Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir. (En geç 18.04.2024 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar) * İhaleye katılmak için gerekli evraklar ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) CD veya 1 (bir) USB bellek içerisinde Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. *Teklif dosyaları ve numuneler en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12.00'den sonra getirilen teklifler ve numuneler teslim alınmayacaktır. * Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmalarımızın ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır. * 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
Asıl dosya içindeki orijinal belgelerini ihale sonrasında geri almak isteyen firmalar, ayrıca bu belgelerin suretlerini de asıl dosyaya ilave etmeleri gerekmektedir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Şeyda KOÇAKER
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
232 478 13 85 - 141
E-mail
seydakocaker@gmail.com
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Naldöken Mah. İnönü Cad. No:67 Bornova/İZMİR