TR |  EN
İhale Adı
TC Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi İhtiyacı "1 Kalem Üst Düzey Göz Ameliyatı Mikroskobu" Satın Alınacaktır

İhale No
16058

Talep Takip Numarası
BSA34MH8DPC

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/460559


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
01.04.2024 - 18.04.2024

İhale Tarihi / Saati
18.04.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
18.04.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
-İhale PDF evraklarının bulunacağı USB Belleğin, içerisindeki belgelerin toplam boyutu 50 MB’yi geçmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle yüksek boyutlu renkli tarama yerine siyah-beyaz tarama yapılabilir. Ayrıca USB Bellek içerisinde TEKLİF MEKTUBU KESİNLİKLE YER ALMAYACAKTIR. -İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. -Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. -İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. -Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Aslıgül TOPALOĞLU DOĞAN
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
IV Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (IV Nolu)
Telefon
03124103251
E-mail
asligul.topaloglu@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA