TR |  EN
İhale Adı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İhtiyacı "4 Kalem Güvenlik Üniforması" Satın Alınacaktır

İhale No
15388

Talep Takip Numarası
BSFTCNEF2P

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/313340


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
27.03.2023 - 06.04.2023

İhale Tarihi / Saati
06.04.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
06.04.2023 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapacağınız tüm yazışmalarda, yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BSFTCNEF2P) belirtmeniz gerekmektedir. İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Organlarına ait ihtiyaç duyulacak bilgilere (Ofis vergi numarası, banka hesapları numaraları vb.) https://www.dmo.gov.tr/Home/SatisBirimi linkinden ulaşılabilir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Esen Gül ŞERBETCİLER
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı II Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
03124103454
E-mail
esen.serbetciler@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:18 Çankaya/ANKARA