TR |  EN
Bu ihale ilanı için 2. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İhtiyacı "150.000 Doz At Kaynaklı Kuduz İmmünglobulini (Antiserum)" Satın Alınacaktır

İhale No
15321

Talep Takip Numarası
BS5UK0VKSZ

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/97316

Kategori

İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
27.01.2023 - 29.03.2024

İhale Tarihi / Saati
29.03.2024 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
29.03.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
-İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. -Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. -Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. -İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. -İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. -Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Selim SÜZEK
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
IV Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (IV Nolu)
Telefon
03124103324
E-mail
selim.suzek@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.