TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İhtiyacı "1 Adet İnsansız Hava Aracı” Satın Alınacaktır

İhale No
15259

Talep Takip Numarası
BSDSH1T4ZZ

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/1371329


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
09.12.2022 - 21.12.2022

İhale Tarihi / Saati
21.12.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
21.12.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Süleyman Emrah POLAT
Unvan
Uzman
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
0324 237 49 49 /142
E-mail
emrah.polat@dmo.gov.tr
Adres
Üç Ocak Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No: 10 Akdeniz /MERSİN

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.