TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Kayseri Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü ihtiyacı "9 Kalem Mutfak Cihazı” Alınacaktır.

İhale No
14823

Talep Takip Numarası
BSDMH6DVAZ

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/706548


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
07.07.2022 - 21.07.2022

İhale Tarihi / Saati
21.07.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
21.07.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Süleyman Emrah POLAT
Unvan
Uzman
Birimi
II Nolu Koordinatörlük (Mersin) Satış Bürosu (Mersin)
Telefon
0324 237 49 49 /142
E-mail
emrah.polat@dmo.gov.tr
Adres
Üç Ocak Mh. İsmet İnönü Bulvarı Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Bürosu Müd No:10 AKDENİZ /MERSİN

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.