TR |  EN
İhale Adı
DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Hastanesi Satın Alma Birimi ihtiyacı için "3 kalem muhtelif cins ve adet cihaz " satın alınacaktır.

İhale No
14791

Talep Takip Numarası
BSVM8DB7U2

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022 / 641623


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
22.06.2022 - 07.07.2022

İhale Tarihi / Saati
07.07.2022 / 13:30

Son Telif Verme Tarihi / Saati
07.07.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İhale Dosyası asıl ve kopya dosya olarak 2 takım halinde hazırlanacaktır.

İhale Sorumlusu


Ad Soyad
Mustafa İLTERİŞ
Unvan
Şef
Birim
I Nolu Müdürlük (Bursa) Fiyat Araştırma Bürosu (Bursa)
Telefon
0 224 366 00 03 Dahili: 222
E-mail
mustafa.ilteris@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğü Arabayatağı Mah. Yıldırım / BURSA

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.