TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının İhtiyacı "2 Kısım Diş Üniti" Satın Alınacaktır

İhale No
13303

Talep Takip Numarası
BSU79SBYHZ

İhale Kayıt Numarası(İKN)
644926


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
12.10.2021 - 27.10.2021

İhale Tarihi / Saati
27.10.2021 / 14:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İhaleye iştirak edecek olan tedarikçiler dosyalarını ihale günü saat 12:00 ye kadar Satınalma Komisyonuna teslim edeceklerdir.

İhale Sorumlusu


Ad Soyad
Şeker YAZICI
Unvan
Ticaret Şefi
Birim
I Nolu Müdürlük (Trabzon) Satınalma Bürosu (Trabzon)
Telefon
120
E-mail
seker.yazici@dmo.gov.tr
Adres
DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.