T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "Yedekleme Yazılım Lisansı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 2. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11930
Talep Takip Numarası
: BSUE0NPY6Z
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 14.06.2021
Bitiş Tarihi
: 06.07.2021
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler