T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İhtiyacı "1.250.000 Doz Su Çiçeği Aşısı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 4. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11921
Talep Takip Numarası
: BSDE6AZC32
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 10.06.2021
Bitiş Tarihi
: 03.08.2021
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler