Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhtiyacı "Muhtelif Cins Ve Miktar İtfaiye Aracı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 3. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11747
Talep Takip Numarası
: *BE840PT8T*
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 26.03.2021
Bitiş Tarihi
: 05.07.2021
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler