T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ihtiyacı "Sunucu Ve Veri Depolama Sistemi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11520
Talep Takip Numarası
: BENUCUM27
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 04.12.2020
Bitiş Tarihi
: 21.12.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler