DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhtiyacı "3 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11515
Talep Takip Numarası
: BENNCUSF3
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
İZMİR
Başlangıç Tarihi
: 03.12.2020
Bitiş Tarihi
: 14.12.2020
İhale Sonucu
İPTAL - 15.12.2020
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler