Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü İhtiyacı "290 Adet Transceiver Ve 147 Adet Ağ Anahtarlama Cihazı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11514
Talep Takip Numarası
: BE5NCPM50
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 03.12.2020
Bitiş Tarihi
: 14.12.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler