DMO Basım İşletme Müdürlüğü İhtiyacı "1 Adet Tabaka Ofset Makinesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11385
Talep Takip Numarası
: BECFC87AN
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 27.10.2020
Bitiş Tarihi
: 16.11.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler