T.C. Bolu İl Özel İdaresi İhtiyacı "354 Adet Lastik" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için zeyilname yayınlanacaktır.
İhale No
: 10736
Talep Takip Numarası
: BE0VZ49U6
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.02.2020
Bitiş Tarihi
: 27.02.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler