T.C. İstanbul Valiliği Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İhtiyacı "175 Kalem Spor Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10733
Talep Takip Numarası
: BENNAVZ59
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 10.02.2020
Bitiş Tarihi
: 27.02.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler