T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhtiyacı "1 Adet Liyofilizatör" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10689
Talep Takip Numarası
: BEZEATU35
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 30.12.2019
Bitiş Tarihi
: 23.01.2020
İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 19.02.2020
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler