T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İhtiyacı "23 Kısım 68 Kalem FTR Cihazı Ve Ekipmanları" Satın Alınacaktır.
Bu ihale ilanı için 5. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10662
Talep Takip Numarası
: BE84APZH1
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 13.12.2019
Bitiş Tarihi
: 07.02.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler