Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "Güvenlik Olay Yönetimi Ve Korelasyon Sistemi Lisansı Yazılımı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10609
Talep Takip Numarası
: BE8AAM86S
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 02.12.2019
Bitiş Tarihi
: 13.12.2019
İhale Sonucu
VERİFY VERİ İLETİŞİMİ VE ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ LTD. ŞTİ. - 30.12.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler