T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İhtiyacı "1 Adet ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometre) Cihazı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10561
Talep Takip Numarası
: BEZEAH815
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.11.2019
Bitiş Tarihi
: 29.11.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler