T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İhtiyacı "4 Adet Bütünleşik Sunucu" satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10558
Talep Takip Numarası
: BEZLARKE8
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.11.2019
Bitiş Tarihi
: 26.11.2019
İhale Sonucu
Forte Bilgi Ve İletişim Tekn. San. Ve Tic. A.Ş. - 20.12.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler