T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhtiyacı "500 Adet Dizüstü Bilgisayar " Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10398
Talep Takip Numarası
: BE6LAC8LJ
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 09.10.2019
Bitiş Tarihi
: 30.10.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler