DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından "Dosya Teli Erkek Ve Dişi Olarak" Satın Alınacaktır
İhale No
: 10243
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 09.08.2019
Bitiş Tarihi
: 22.08.2019
İhale Sonucu
KOÇAL SANAYİ BELMA SARAY - 02.09.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler