Genel Müdürlüğümüzce Verimlilik ve Teknoloji Fuarına Katılım Sağlandı

25.03.2024

Ankara ATO Congresium’da düzenlenen 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarına, ilgili birimlerin koordinasyonuyla Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlandı.

Paydaşımız olan tedarikçi, potansiyel tedarikçi firmalar ile diğer önemli paydaşımız olan kamu kurumlarının stantları ziyaret edilerek Genel Müdürlüğümüzün kamu alımlarına ilişkin süreçleri hakkında bilgi verildi.

Özellikle girişimcilerin inovasyon odaklı çözümleri incelenirken; yeniliği, yerliliği destekleyen girişimcilere; kamu alımlarında kendilerini konumlandırabilecekleri, ürünlerinin ticarileşmesine destek olduğumuz platformlarımız hakkında bilgi verildi.

Kamu alımlarında inovasyon ve yerlilik bilincine sahip olunan her alanda, DMO olarak yerimizi alarak, Ülkemizin kamu alımları yoluyla kalkınmasına olan inancımızın gereğini yapmaya devam edeceğiz.