Genel Müdürümüz Sn. Şinasi CANDAN II. Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi’ne Katıldı

30.10.2023

24-25 Ekim 2023 tarihlerinde MÜSİAD Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen II. Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi’nde katılımcılara hitap eden Genel Müdürümüz Sn. Şinasi CANDAN, “Sağlık hizmet sunucuları ve sağlık sanayicilerinde mal ve hizmet tedarikinde DMO’nun beklentileri ve yerli ürün kullanımı için yapılması gereken kanun ve yönetmeliklerin değişimi nelerdir?” konusunda yaptığı konuşmada;

“Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü olarak bunda sonraki süreçte de, kamu alımlarında tedarik süreçlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütebilmesi amacıyla üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağımızı,

Kurum olarak, kamu alımları yoluyla; yeniliği, yerliliği, girişimciliği, teknoloji transferini destekleyen ve girişimcileri satış odağında bir araya getiren platformların geliştirilmesi ile girişimcilerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine katkı sağlayacağını, mevcut teşvik modellerinin entegrasyonunun sağlanması ile yeni teşvik modelleri ve destek mekanizmalarının geliştirileceğini, Yerli-Milli Ürünler lehine farkındalık oluşturulması ile ihracatı destekleyecek bir kamu alım sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi”

 İfade etmiştir.

Ayrıca,”2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli  Program kapsamında Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren tüm çalışmalarda kurumumuz üstüne düşen görevleri merkezi tedarik kuruluşu olma yolunda gereken adımları atarak gerçekleştireceğimizi” belirtmiştir.