Bağımsız Denetim Görevi Hakkında Bilgilendirme

1.03.2023

Teşekkülümüzün 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait bağımsız denetim görevi, Ankara Ticaret Sicilinde 358710 sicil numarasıyla kayıtlı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ne verilmiştir. Bağımsız denetim görevinin söz konusu şirkete verilmesi ile ilgili karar 25.02.2023 tarihinde tescil edilerek 28.02.2023 tarih ve 10779 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.