DMO Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

19.12.2022

Bilindiği üzere, Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümüne ilişkin sonuçlar 13.12.2022 tarihinde yayımlanmış olup, yazılı sınav sonuçlarına itiraz süresi olarak belirlenen 13.12.2022–17.12.2022 tarihleri arasında herhangi bir itirazın olmaması nedeniyle yayımlanan sonuçlar kesinleşmiştir. Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin isim listesi ektedir.

Ayrıca adaylar yazılı sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, sonuçlar bildirdikleri e-posta adreslerine de iletilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini (Bu özgeçmişte; ilk, orta ve yüksek tahsilini yaptığı okullar ve yerleri, yüksek tahsilden sonra yaptığı işler, baba ve annesinin meslek veya iş durumları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri belirtilir) ve varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belgeleri, 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığına (Adres: DMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA) doğrudan teslim edecekler veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri Ofisin internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca Kariyer Kapısı platformu üzerinden adayların e-posta adreslerine sözlü sınava davet bildirimi yapılacaktır.