OECD SIGMA Uzmanlarının Katılımlarıyla Genel Müdürlüğümüzde Çalıştay Düzenlenmiştir

21.09.2022

 

Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) ortak bir girişimi olan SIGMA Programı kapsamında OECD SIGMA uzmanları, SIGMA'nın görev alanına giren altı politika alanı (kamu yönetimi reformu stratejik çerçevesi, politika geliştirilmesi ve koordinasyonu, kamu hizmeti ve insan kaynakları yönetimi, hesap verilebilirlik, hizmet sağlanması, dış denetim ve kamu ihaleleri dâhil kamu mali yönetimi) kapsamında önümüzdeki dönemde işbirliği yapılabilecek alanlarda ülkemizdeki ilgili kurumlarla toplantılar düzenlemekte ve istişarelerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda, OECD SIGMA yetkilileri ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, OECD SIGMA uzmanları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımlarıyla “Modern ve Sürdürülebilir Çerçeve Anlaşmalar – Zorluklar ve Seçilmiş Üye Devletlerin Deneyimleri” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.

OECD SIGMA uzmanları Sn. Ivančica Franjković, Sn. Hernani Duarte ve Sn. Gustavo Leitão ile İtalya merkezi satın alma kurumu Consip yetkilisi Sn. Gian Luigi Albano’nun konuşmacı olarak katılım sağladığı etkinlikte; çerçeve anlaşmalar, sağlık ve akaryakıt alımları, araç paylaşımı (filo yönetimi), sürdürülebilir kamu alımları, vb. konularda sunumlar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.