Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Katalog Alımlarında Uygulanan Limitler Artırıldı

14.09.2022

Genel Müdürlüğümüz faaliyet konuları içerisinde yer alan mal ve hizmetlerin kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırılmasında uygulanan süreçlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. 15.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu düzenlemelerle;

Açık satışlara ait satınalma sözleşmeleri kapsamında DMO e-Satış Portalında satışa sunulan malzemelerden tek bir firmadan yapılacak olan taleplere ilişkin doğrudan sipariş limiti 800.000 TL’den 2.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu çerçevede 2.000.001 TL ile 8.000.000 TL arasında olan talepler belli istekliler arasında ihale usulü ile 8.000.000 TL’nin üzerinde olan talepler ise DMO Satınalma Yönetmeliği kapsamında ihale edilmek suretiyle karşılanacaktır.

İşletim Sistemleri (PC İşletim Sistemi Yazılım Paketi hariç) kırılımında yer alan ürünlere ilişkin 4.000.000 TL’ye kadar tek bir firmadan veya tek marka olarak yapılacak talepler, tüm sorumluluk talepte bulunan ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere, Ofisçe satışı yapılan katalog ürünleri arasından (EK-1)’de yer verilmiş olan tutara bağlı iskontolarda dikkate alınarak,

OKAS kodu;

“33” ile başlayan tıbbi cihazlardan ÜTS kaydı olan ürünlere,

38” ile başlayan Laboratuvar, Optik ve Hassas Ekipmanlarına,

“42” ile başlayan Sanayi Tipi Makineler, Genel ve Özel Amaçlı Makinelerine

İlişkin 1 (bir) adetle sınırlı olmak kaydıyla 4.000.000 TL’ye kadar olan talepler karşılanabilecektir. 

EK-1 Genel Katalog Tutar İndirim Tablosu

EK-2 Kobi Kataloğu Tutar İndirim Tablosu

EK-3 Tekno Katalog Tutar İndirim Tablosu

Müteferrik tedarikte; İhtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaklaşık maliyeti 300.000 TL’yi aşmayan tek marka veya tek firmaya yönelik müteferrik alım talepleri, tüm sorumluluk ihtiyaç sahibi kurum veya kuruluşa ait olmak üzere karşılanabilecektir.

Ancak, aşağıda belirtilen hallerde 300.000 TL sınırlaması uygulanmaz:

1) Bilişim ürünleri, büro makineleri ve aletleri, tıbbi cihaz ve malzemeleri, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, spor ayakkabıları, spor malzemeleri, spor kıyafetleri ile taşıt ve iş makineleri lastikleri ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından en az üç marka belirtilmek suretiyle, hazırlanacak teknik şartnamesine veya marka/modeline dayalı olarak talep konusu markaları sunan firmalar arasında; yazıcı ve fotokopilerde kullanılacak orijinal veya muadil toner taleplerinde ise ihtiyaç sahibi kuruluşça talep edilen markayı sunan firmalar arasında açık ihale usulü uygulanarak ihale yapılmak suretiyle karşılanabilir.

2) Yazılım (Güvenlik Yazılımları, Güncelleme Yazılımları, Antivirüs Yazılımları, Yedekleme Yazılımları, Sanallaştırma Yazılımları, Toplu Tedarik Kapsamında Kurumsal Lisanslar, Network Optimizasyon Yazılımları, Raporlama Yazılımları, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Yazılımları gibi), bilişim ürünleri, büro makineleri ve aletleri ile tıbbi cihaz ve malzemelerine ilişkin alımlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca; talep edilen malın niteliği, iç ve dış teknik desteği, bakım maliyeti, parça uyumluluğu, kullanım kolaylığı, makine/teçhizat parkının homojenliği veya teknik şartname hazırlamanın imkânsızlığı gibi ayrıntılı gerekçesi belirtilmek suretiyle tek marka olarak yapılacak talepler üzerine, gerekçenin Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde, bu kapsamdaki talepler, talep konusu markayı sunan firmalar arasında açık ihale usulü ile ihale yapılmak suretiyle karşılanabilir.

3) Sağlık Market Anlaşmaları kapsamında yer alan ürünlerin, Sağlık Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve talep tarihi itibariyle Sağlık Market kapsamında bu ürünü karşılayabilecek birden fazla firma olması halinde mevcut firmalar arasında ihale, tek firma olması halinde ise pazarlık usulü ile karşılanmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

4) Sağlık Market Anlaşmaları kapsamında yer almayan ürünlerin, Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve DMO Satınalma Yönetmeliğinin “Pazarlık usulü” başlıklı 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan durumlardan herhangi birinin olması halinde pazarlık usulü ile karşılanmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının taşıt, iş makinesi ve ataşmanları ile üst yapılı taşıt talepleri 300.000 TL sınırlamasına tabi değildir.