TBMM KİT Komisyonu Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi

30.06.2022

Genel Müdürlüğümüzün 2019 ve 2020 yılı hesap ve işlemleri 29 Haziran 2022 tarihinde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Sayıştay Başkanlığı’nın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2019 ve 2020 Yılları Denetim Raporları esas alınarak gerçekleştirilen denetim programı, Sayıştay denetim ekibinin yanı sıra ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Denetim toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mücahit ÖZDEMİR Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak bir takdim yaptı.

Komisyonda Genel Müdürlüğümüzün 2019 ve 2020 yılları hesaplarının ibra edilmesine karar verilmiştir.