BÜYEM ve TÜSMOD İşbirliği ile Gerçekleştirilen "Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı" Uzmanlık Eğitimi Sertifika Töreni 26 Mart’ta İstanbul’da Düzenlendi

8.04.2022

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve TÜSMOD işbirliğiyle 8 Ocak – 10 Mart 2022 tarihleri arasında "Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Programı" uzmanlık eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar için 26 Mart Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde sertifika töreni tertip edilmiştir.

Törende açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU’nun ardından Genel Müdürümüz Sayın Mücahit ÖZDEMİR, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü Sayın Dr. Tamer ATABARUT ve TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan HÜRYILMAZ konuşmalarını yaparak katılımcılara sertifikalarını takdim etmişlerdir.

Konuşmasında Türkiye’nin merkezi satın alma organizasyonu olan Devlet Malzeme Ofisi olarak, yaklaşık üç sene önce büyük bir kurumsal dönüşüm süreci içerisine girildiğinden ve bu sürecin bir halkasının da çalışanların yetkinliklerinin arttırılarak yeni vizyonlar kazandırılması olduğuna değinen Genel Müdürümüz Sayın Mücahit ÖZDEMİR, eğitim programına ilişkin şu hususları belirtmişlerdir: “Program içeriği itibarıyla gayet doyurucu materyaller ve hocalarımızın değerli tecrübelerini aktardıkları bir platform oldu. Devlet Malzeme Ofisi zaten pratikleri, tecrübesi çok olan bir organizasyon ama özellikle bir akademik dokunuş ve sektör pratikleri, dünyanın en iyi uygulamalarını birlikte tartışıp mülahazalarda bulunup, kuruluşun geleceği adına yeni planlamalar ve yeni stratejik hedefler oluşturulması noktasında çok faydalı bir etkinlik olduğu kanaatindeyim.”