Bağımsız Denetim Görevi Hakkında Bilgilendirme

10.01.2022

Teşekkülümüzün 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait bağımsız denetim görevi, Ankara Ticaret Sicilinde 203192 sicil numarasıyla kayıtlı Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'ne verilmiştir. Bağımsız denetim görevinin söz konusu şirkete verilmesi ile ilgili karar 28.12.2021 tarihinde tescil edilerek 30.12.2021 tarih ve 10484 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.