SANTEK Otomotiv, Makine Ve Metal Sektör Toplantısına Katılım Sağlanmıştır

17.12.2021

Genel Müdürlüğümüzce 14.12.2021 tarihinde Samsun’da düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Samsun Valiliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) paydaşlığıyla yapılan toplantı kapsamında; Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanlığınca, kamu alımlarının Türkiye ve dünyadaki ekonomik yansımaları ile Devlet Malzeme Ofisi’nin kamu alımlarında yarattığı değerleri konu alan bir sunum yapılmıştır. Ardından bölgenin üretim kapasitesine vurgu yapılarak, üreticilerin DMO portföyüne nasıl dahil olabilecekleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Daha sonra üreticiler ile bire bir yapılan görüşmeler neticesinde toplantı sona ermiştir.