İç Kontrol ve Risk Yönetimi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

28.06.2021

Genel Müdürümüz Sayın Mücahit Özdemir başkanlığında, 18.06.2021 tarihinde, merkez teşkilatı birim amirleri ve birim risk koordinatörlerinin  fiilen, taşra birim  amirlerinin ise çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldıkları "İç Kontrol ve Risk İzleme ve Yönlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sayın Genel Müdürümüzün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından  kurumumuzda yürütülen "İç Kontrol ve Risk Yönetimi Çalışmaları" hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. DMO İç Kontrol Uyum Eylem Planı gerçekleşmeleri, 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alan stratejik riskler ve kontrol faaliyetleri ile gelecek dönem planlanan çalışmaların paylaşıldığı toplantı taşra birim amirlerinin konuyla ilgili değerlendirmelerinin alınmasıyla sona erdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.