Çevre Etiketli Ürünlerin Desteklenmesine Yönelik Protokol İmzalandı

  • Güncellenme Tarihi : 9 Nisan 2021 Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında 06.04.2021 tarihinde çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımlarında, çevre etiketine sahip ürünlere talebin arttırılması ve bu ürünlerin tedarikçilerinin desteklenmesine yönelik hazırlanan protokol ile; çevre etiketi uygulamalarına yönelik farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir kamu alımlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Son yıllarda ön plana çıkan çevreci kamu alımlarının, ülkemizde de uygulanabilirliğine örnek teşkil edecek bu Protokol ile;

  • Çevre etiketine sahip ürünlere yönelik karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması,
  • DMO e-satış portalı üzerinden satışı yapılmakta olan çevre etiketli ürünlerin öncelikli olarak gösterilmesi,
  • Sürdürülebilir kamu alımları ve çevre etiketi uygulamaları konularında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
  • Karşılıklı uzlaşı yoluyla çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine ilişkin ilave tedbirlerin geliştirilmesi,

gibi önemli başlıklarda çalışma yapılması planlanmaktadır.