Katalog Alım Limitleri Artırıldı & Risturn Tabloları Sektörlere Göre Düzenlendi

9.04.2021

Genel Müdürlüğümüz faaliyet konuları içerisinde yer alan mal ve hizmetlerin tedarikinde uygulanan süreçlerde yeknesaklığın sağlanması, iş ve işlemlerde verimliliğin artırılması amacıyla 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı düzenlemeler yapılmıştır;

  1. Parasal Sınırlamalar ve Tutar İndirimleri Tabloları Güncellenmiştir

Açık satışlara ait satın alma sözleşmeleri kapsamında DMO e-satış portalında satışa sunulan malzemelerden tek bir firmadan yapılacak olan taleplere ilişkin doğrudan sipariş limiti 500.000 TL’den 800.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

Bu çerçevede 800.001 TL ile 1.600.000 TL arasında olan talepler belli istekliler arasında ihale usulü ile 1.600.000 TL’ nin üzerinde olan talepler ise DMO Satınalma Yönetmeliği kapsamında ihale edilmek suretiyle karşılanacaktır.

Ancak OKAS kodu “33” ile başlayan tıbbi cihazlardan ÜTS kaydı olan ürünlere ilişkin 1 (bir) adetle sınırlı olmak kaydıyla 2.000.000 TL’ye kadar olan talepler karşılanabilecektir. 

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte ayrıca birim satış fiyatı ilgili tutar indirimi tablosundaki ilk indirim kademesini aşan ürünler için; sipariş miktarı 1 adet olmak kaydıyla verilecek olan siparişlerde bu ürün için  “tutar indirimi” uygulanmayacaktır.

EK-1 Genel Katalog Tutar İndirim Tablosu                                   

EK-2 Kobi Kataloğu Tutar İndirim Tablosu                                                    

EK-3 Tekno Katalog Tutar İndirim Tablosu

  1. Risturn Tabloları Sektörlere Göre Düzenlenmiştir

Risturn tablosu sayısının bulunulan sektörlere göre ana ürün grupları esas alınarak 10’a çıkarılmasını teminen; Genel Katalog İlanının ekindeki risturn tablosunun (EK-5)’te, KOBİ Kataloğu İlanındaki risturn tablosunun da (EK-6)’da yer aldığı şekliyle değiştirilerek 01.04.2021 tarihinden itibaren yapılacak risturn hesaplamalarında uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

EK-5 

EK-6