Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Katalog Alımlarında Uygulanan Limitler Artırıldı

  • Güncellenme Tarihi : 30 Mart 2021 Salı

Genel Müdürlüğümüz faaliyet konuları içerisinde yer alan mal ve hizmetlerin kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırılmasında uygulanan süreçlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu düzenlemelerle;

  1. Parasal Sınırlamalar ve Tutar İndirimleri Tabloları Güncellenmiştir

Açık satışlara ait satın alma sözleşmeleri kapsamında DMO e-satış portalında satışa sunulan malzemelerden tek bir firmadan yapılacak olan taleplere ilişkin doğrudan sipariş limiti 500.000 TL’den 800.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

Bu çerçevede 800.001 TL ile 1.600.000 TL arasında olan talepler belli istekliler arasında ihale usulü ile 1.600.000 TL’ nin üzerinde olan talepler ise DMO Satınalma Yönetmeliği kapsamında ihale edilmek suretiyle karşılanacaktır.

Ancak OKAS kodu “33” ile başlayan tıbbi cihazlardan ÜTS kaydı olan ürünlere ilişkin 1 (bir) adetle sınırlı olmak kaydıyla 2.000.000 TL’ye kadar olan talepler karşılanabilecektir. 

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte ayrıca birim satış fiyatı ilgili tutar indirimi tablosundaki ilk indirim kademesini aşan ürünler için; sipariş miktarı 1 adet olmak kaydıyla verilecek olan siparişlerde bu ürün için  “tutar indirimi” uygulanmayacaktır.

EK-1 Genel Katalog Tutar İndirim Tablosu                                

EK-2 Kobi Kataloğu Tutar İndirim Tablosu                                               

EK-3 Tekno Katalog Tutar İndirim Tablosu

  1. Petrol Esaslı Yağlar Kataloğa Eklenmiştir

Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini karşılayabilmek için Petrol Esaslı Yağlar (Madeni Yağlar) Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesine eklenmiştir.

  1. Fiyat Farkı Uygulamasında İyileştirme Yapılmıştır

Müşteri kurumların katalog ve protokol kapsamında yaptığı alımlarda meydana gelen fiyat değişikliklerinde ödenek yetersizliği nedeniyle sıkıntıya düşmemesi amacıyla, oluşan fiyatı farkının Ofis hizmet bedelinin %25’ine kadar olması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşundan istenilmeksizin Ofis hizmet bedelinden karşılanmasına karar verilmiştir.