TBMM KİT Komisyonu Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Güncellenme Tarihi : 19 Şubat 2021 Cuma

Genel Müdürlüğümüzün 2017 ve 2018 yılı hesap ve faaliyetleri 16 Şubat 2021 tarihinde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Sayıştay Başkanlığı’nın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2017 ve 2018 Yılları Denetim Raporları esas alınarak gerçekleştirilen denetim programı, Sayıştay denetim ekibinin yanı sıra ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Denetim toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mücahit ÖZDEMİR Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak bir takdim yaptı.

Komisyonda Genel Müdürlüğümüzün 2017 ve 2018 yılları hesaplarının ibra edilmesine karar verilmiştir.