Bağımsız Denetim Görevi

  • Güncellenme Tarihi : 27 Aralık 2020 Pazar

Teşekkülümüzün 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait bağımsız denetim görevi, Ankara Ticaret Sicilinde 188376 sicil numarasıyla kayıtlı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'ne verilmiştir. Bağımsız denetim görevinin söz konusu şirkete verilmesi ile ilgili karar 21.12.2020 tarihinde tescil edilerek 23.12.2020 tarih ve 10230 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.