Genel Müdürlüğümüz Eczacı Pozisyonuna Sağlık Bakanlığı Tarafından Yerleştirilen Adaylardan İstenilen Belgeler

8.12.2020

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ECZACI POZİSYONUNA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İstenilen Belgeler 10.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı I Nolu Personel Şube Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. 
NOT: Genel Müdürlüğümüzde esnek çalışma yapıldığından, belge teslim edecek adayların 0(536) 553 25 78 telefon numarasından randevu almaları gerekmektedir.

1. Öğrenim Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Örneği
2. Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 6 Adet Fotoğraf
(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir)
3. Onaylı Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
4. Atama Başvuru Formu İndir
5. Atanma Dilekçesi  İndir
6. Beyan Belgesi  İndir
7. YDS / KPDS Belgesi Yerleştirme işlemlerinin ilk gününden geriye dönük 5 yıl içerisinde elde edilmesi gerekmektedir,
8. Ortaokul ve Dengi, Lise ve Dengi Okullardan, normal Öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) Öğrenim görenlerin buna ilişkin   (Mühürlü Belge Aslı)
9. İletişim Bilgileri Formu İndir
10. Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 01/10/2008 tarihinden sonra (5510 Sayılı Kanuna tabi olarak Resmi Kurumlarda) çalışmış olanların Kurumlarından almış oldukları Onaylı Hizmet Belgesi Aslı
11. Linkteki Özgeçmişin güncel fotoğraflı şekilde doldurularak 1nolupersonel@dmo.gov.tr adresine gönderilmesi
12.   E-Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı ile Askerlik Durum Belgesi (Erkekler adaylar için)