Risturn Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

9.04.2021

Genel Müdürlüğümüz ile yapılan Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi ile Katalog Kapsamındaki KOBİ’lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesine taraf firmalara ait risturn tutarı hesaplanması, sözleşme başlangıç tarihi baz alınarak 12’şer aylık dönemler halinde (sözleşme süresinin uzatılması durumunda, son döneme uzatılan süre içinde verilecek olan siparişlerin toplam tutarları da dahil olmak kaydıyla) sözleşme süresi sonuna kadar, sözleşmenin feshedilmesi halinde ise fesih tarihine kadar; verilecek doğrudan siparişlerin toplam tutarı üzerinden, sözleşme ekinde malzeme grupları itibariyle bulunan risturn tablosu/tabloları esas alınarak yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi ile Katalog Kapsamındaki KOBİ’lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesine taraf firmalara ait risturn tutarı hesaplanması 28.02.2020 tarihinden itibaren 12’şer aylık dönemler halinde yapılmayacak olup, 12'şer aylık süreler içerisinde verilecek doğrudan siparişlerin tutarı (teslim/tesellüm ve faturalandırma işlemleri tamamlanan) üzerinden (sözleşme süresinin uzatılması durumunda, son döneme uzatılan süre içinde verilecek olan siparişlerin toplam tutarları da dahil olmak kaydıyla)  1.Dönem: Mart, 2.Dönem: Haziran, 3.Dönem: Eylül, 4.Dönem: Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ve sözleşme ekinde malzeme grupları itibariyle bulunan risturn tablosu/tabloları esas alınarak yapılacaktır.

Risturn dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, risturn hesaplamasında; 1. Dönemde ilk üç ayın, 2. Dönemde ilk altı ayın, 3. Dönemde ilk dokuz ayın, 4.Dönemde on iki ayın cirosu dikkate alınacak ve her dönem için ödenecek risturn tutarı belirlenirken, önceki dönemlerde ödenen risturn tutarlarının toplamı mahsup edilecektir.

Yeni risturn uygulamasına ilk dönem Mart 2020 olmak üzere 14/02/2020 tarihinde başlanılmıştır.

Ayrıca devam eden Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi ile Katalog Kapsamındaki KOBİ’lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesine taraf firmalara, 28/02/2020 tarihine kadar süre verilmiş olup, firmaların söz konusu sözleşme değişikliğine ilişkin detaylı bilgi için ilgili Daire Başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sözleşme maddelerindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Değişiklik Yapılan Maddeler - Genel Katalog 

Değişiklik Yapılan Maddeler - Kobi Kataloğu